Sundhedsfagligt personale

Allergiforebyggelse

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes de første seks måneder og gerne længere.  Er det ikke muligt eller tilstrækkeligt at amme, skal barnet have en højt hydrolyseret specialernæring, som f.eks. Nutramigen 1 DHA i de første 4 måneder. Efter 4 måneders alderen skal der anvendes en almindelig modermælkserstatning. 

  • Der er ikke påvist forebyggende effekt af en særlig diæt til den gravide eller ammende kvinde.

  • Overgangskost introduceres  tidligst efter 4 månedersalderen, som til andre børn, uden restriktioner på bestemte fødevarer. Det er ikke dokumenteret, at et indskrænket kosttilbud til barnet efter 4 -måndersalderen har en positiv betydning i forhold til at forebygge allergi.

Modermælk og modermælkserstatning

Flere undersøgelser har vist, at man hos børn med særlig risiko for allergiudvikling kan nedsætte, men ikke fjerne, risikoen for udvikling af fødevareallergi.

Flere undersøgelser har vist, at man hos børn med særlig risiko for allergiudvikling kan nedsætte, men ikke fjerne, risikoen for udvikling af fødevareallergi, hvis barnet ernæres udelukkende med modermælk og/eller højt hydrolyseret specialernæring som f.eks. Nutramigen 1 DHA i de første 4 levemåneder. Dette gælder specielt mælkeallergi og børneeksem i de første 5-7 leveår. Den allergiforebyggende effekt af højt hydrolyseret specialernæring som f.eks. Nutramigen 1 DHA, er ikke vist hos børn uden allergidisposition, som derfor skal tilbydes en almindelig modermælkserstatning.

Højt hydrolyseret specialernæring

Nutramigen er en højt hydrolyseret specialernæring, og står på listen over godkendte modermælkserstatninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen bliver opdateret flere gange årligt.

Anvendelsen af højt hydrolyseret specialernæring, som f.eks Nutramigen, har kun en dokumenteret forebyggende effekt hos spædbørn med særlig risiko for udvikling af allergi. Nutramigen anvendes også til spædbørn, der har fået konstateret mælkeallergi. 

Brochure omkring allergiforebyggelse

Vi har udarbejdet en brochurer om allergiforebyggelse hos højrisiko børn. Den tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Kontakt din sundhedsplejerske eller apoteket for brochuren "Allergiforebyggelse"

Tilskud

Der kan ikke udskrives grøn recept til allergiforebyggelse, men kun til behandling af mælkeallergi. Det er muligt at søge tilskud til højt hydrolyserede specialernæringer som f.eks. Nutramigen 1 DHA i de første 4 måneder via Serviceloven §41. • For at kunne søge §41 til dækning af merudgifter ved brugen af højt hydrolyseret specialernæring, er der bestemmelser omkring udgifterne i familien, som skal være opfyldt.

Astma-Allergi Danmark har udarbejdet en folder, hvor de har beregnet merudgiften ved bl.a. brugen af højt hydrolyserede specialernæringer til allergiforebyggelse sam angivelse af hvilke udgifter der skal være opfyldt, for at kunne ansøge om dækning af merudgifter:

Link til Astma-Allergi Danmarks folder om merudgifter

 

Allergidisposition reference accordion

Reference
Sundhedsstyrelsen - Ernæring til spædbørn og småbørn 2015 samt Astma-Allergi Danmark´s hjemmeside www.allergiforebyggelse.dk 2015