Helsepersonell

Informasjon for foreldrene

Nettside foreldre med barn som har melkeallergi.


Som foreldre er det mye å passe på når barnet har fått diagnosen kumelkproteinallergi. Nedenfor finner du nyttig informasjon om kumelkproteinallergi, slik som svar på vanlige spørsmål om kumelkproteinallergi, en ordliste som kan være en hjelp for å forstå noe av terminologien som brukes og nedlastbar informasjon som f.eks. hefte med tips og råd når barnet skal begynne med fast føde. Vi har også en erfaren klinisk ernæringsfysiolog som kan gi veiledning med hensyn til ulike utfordringer ved et kumelkfritt kosthold. Hun svarer på spørsmål fra foreldre med barn som har fått diagnosen eller mistenker at barnet har kumelkproteinallergi.

Ordliste

Lurer du på hva noen av faguttrykkene som har med kumelkproteinallergi å gjøre, betyr? Her er en liste over noen vanlige faguttrykk som legen kan ha brukt med forklaringer.

LES MER

Kumelkproteinfrie oppskrifter

Ikke i noen annen periode i livet skjer vekst og utvikling så raskt som i det første leveåret. Den raske veksten innebærer at barnet trenger nok energi og næringsstoffer. I de første månedene etter fødselen får barnet alt det trenger gjennom morsmelk eller en morsmelkerstatning og tran, men etter hvert som barnet vokser, trenger det også andre næringskilder i form av fast føde.

LES MER

Vanlige spørsmål og svar

Hva er kumelkproteinallergi? Her finner du svar på vanlige spørsmål om kumelkproteinallergi hos spedbarn, småbarn og eldre barn.

LES MER

Brosjyrer og oppskrifter

I denne delen finner du informasjon som er beregnet for foreldre med barn som har kumelkproteinallergi, inkludert brosjyrer om introduksjon av Nutramigen til barnet og kumelkfrie oppskrifter.

LES MER

Mead Johnson Nutrition

Les mer om Mead Johnson Nutrition 100 års lange erfaring med spedbarnsernæring. Vårt mål er å utvikle ernæringsprodukter som gir spedbarn og småbarn en god start i livet.

LES MER

Refusjon

Les mer om hvordan du kan få refundert kostnadene for Nutramigen 1 DHA, Nutramigen 2 DHA, Nutramigen PURAMINO og Pregestimil

LES MER