Helsepersonell

Hvordan Nutramigen® brukes

Her finner du informasjon om hvordan du tilbereder Nutramigen-produktene og om fordelene disse produktene kan ha på barnets utvikling. Du finner også en rekke praktiske tips om introduksjon av fast føde til spedbarn med kumelkproteinallergi.

Få tips om introduksjon av fast føde til barn med melkeallergi og tegn på at barnet er klart for å begynne med fast føde. Du kan også finne ut hvordan du går over fra flaske til kopp.

I denne delen finner du informasjon om hvordan du tilbereder Nutramigen® og Nutramigen® PURAMINO. Du kan også lese om de langsiktige effektene av Nutramigen® for et barn i vekst. Du finner også en del nyttige tips om introduksjon av fast føde til...

Denne delen inneholder informasjon om de potensielle effektene av Nutramigen®. Du vil også finne ut hvordan Nutramigen® ivaretar ernæringsbehovet til barn i vekst.