Helsepersonell

Hva er kumelkproteinallergi ?

Når et spedbarn er sykt, er det ofte vanskelig å finne ut hva som plager barnet. Plutselig gråt uten stopp - kan det være kolikk? Oppkast – kan det være noe barnet har spist? Les om symptomene på kumelkproteinallergi her.

Lurer du på om det kan være kumelkproteinallergi?

Det er ikke lett å vite om barnets symptomer skyldes kumelkproteinallergi. Da symptomene kan forveksles med symptomer på andre problemer, kan det også for leger være vanskelig å diagnostisere kumelkproteinallergi. Hvis du fremdeles er bekymret, bør du diskutere barnets symptomer med legen.

View All

Hva feiler det barnet?

Det er ikke lett å være foreldre hvis barnet gråter mye, og det er enda vanskeligere hvis du ikke vet hvorfor barnet gråter. Er det bare slik barnet er, eller kan det være noe galt? Du som mor kjenner barnet ditt best, så oppsøk fastlegen eller helsesøster hvis du er i tvil.

View All