Helsepersonell

Vanlige spørsmål og svar

Vanlige spørsmål om kumelkproteinallergi hos barn

Hvis det er første gang du hører om kumelkproteinallergi, har du sannsynligvis flere spørsmål om hva dette innebærer for barnet ditt, både nå og i fremtiden. 

Her finner du noen generelle svar på vanlige spørsmål. Husk at legen/helsesøsteren er den beste kilden til informasjon og at allergien og symptomene hos barn kan opptre svært ulikt. Vær oppmerksom på at denne informasjonen ikke er ment å erstatte råd fra helsepersonell.

1. Hva er kumelkproteinallergi

Når en mikroorganisme som for eksempel et forkjølelsesvirus kommer inn i barnets kropp, reagerer immunsystemet med å prøve å bekjempe dette viruset. Det er bra, fordi det sørger for at barnet holder seg friskt. Men noen ganger reagerer immunsystemet med å bekjempe ting som egentlig ikke er skadelige, for eksempel kumelkproteiner. Hvis barnets immunsystem identifiserer kumelkprotein som skadelig, vil det prøve å bekjempe dette proteinet hver gang barnet spiser eller drikker kumelkbasert mat. Dette kan føre til vedvarende allergiske reaksjoner som kolikk, elveblest, utslett og luftveis- og fordøyelsesproblemer. Selv om det kan være frustrerende å få vite at barnet ikke kan spise eller drikke kumelkprodukter, er det stor sannsynlighet for at dette er midlertidig. De fleste barn vokser av seg kumelkproteinallergien innen de er 3–5 år gamle. 

2. Hvilke reaksjoner kan barn få på kumelk?

Type reaksjoner og alvorlighetsgrad varierer fra barn til barn (avhengig av hvor følsomme de er for kumelkproteiner). De fleste spedbarn med kumelkproteinallergi opplever milde til moderate reaksjoner som kolikk, refluks, diaré, forstoppelse, luft i magen, utslett, vedvarende hoste, rennende nese og hvesende pust, flere dager etter å ha fått i seg kumelkprotein. Alvorlige symptomer er ofte mer tydelige og kan oppstå fra noen minutter til timer etter eksponering for kumelkprodukter. Dette kan omfatte pustevansker, blødning fra endetarmsåpningen, elveblest eller utslett og anafylaksi (kraftige magesmerter, hvesende pust, uregelmessig hjerterytme og blodtrykksfall). Spedbarn med kumelkproteinallergi kan også virke irriterte og urolige når de skal spise, de kan sove dårlig eller ha problemer med å legge på seg.

3. Er det enkelt å finne ut om et barn har kumelkproteinallergi?

Det er ikke alltid enkelt å finne ut om et barn har kumelkproteinallergi. Det er derfor viktig å oppsøke lege eller helsesøster hvis du har mistanke om at barnet ditt ikke tåler kumelkproteiner. Reaksjonene kan være svært forskjellige (avhengig av barnets følsomhet overfor kumelkproteiner). Spedbarn med kumelkproteinallergi kan ha symptomer som kolikk, refluks og utslett. Spedbarn som ikke er allergiske mot kumelkprotein kan imidlertid også ha disse symptomene. Kompliserende faktorer er blant annet at reaksjonene som skyldes kumelkproteinallergien enkelte ganger ikke oppstår før dagen etter at barnet har fått vanlig morsmelkerstatning eller produkter som inneholder kumelk. Derfor er det ikke alltid noen opplagt årsakssammenheng mellom kumelkprodukter i barnets kosthold og eventuelle reaksjoner. 

4. Hvordan vet jeg at barnet har kumelkproteinallergi?

Hvis legen har mistanke om at barnet har kumelkproteinallergi, vil han/hun trolig foreslå å fjerne kumelkproteinene fra barnets kosthold for å se om symptomene blir borte. 

Hvis du ammer

Fragmenter av kumelkproteiner kan overføres fra mor til barn via morsmelken, og mødre som ammer kan derfor bli bedt om å fjerne alle kumelkprodukter fra sitt eget kosthold i ca. 4 uker.1 Du bør ikke slutte å amme da morsmelk er den beste næringen for spedbarnet. 

Hvis barnet får vanlig morsmelkerstatning

For spedbarn som får vanlig morsmelkerstatning, innebærer en eliminasjonsdiett at barnet bytter til en hypoallergen spesialnæring, som er en morsmelkerstatning spesielt fremstilt for ikke å gi allergiske reaksjoner hos spedbarn og småbarn med kumelkproteinallergi. Hypoallergene spesialnæringer omfatter høygradig hydrolyserte og aminosyrebaserte produkter. 

Når kumelkproteinene er fjernet fra barnets kosthold, kan legen bestemme at det skal utføres en såkalt kostprovokasjon. Dette innebærer å gi barnet en svært liten mengde av et kumelkbasert produkt og følge nøye med på om det oppstår tegn på allergiske reaksjoner. Dette kan enten skje på legekontoret eller på et sykehus. Legen kan også be deg om å gradvis gi barnet en vanlig kumelkbasert morsmelkerstatning hjemme samtidig med at du registrerer eventuelle reaksjoner. Du skal kun begynne å gi barnet mat laget med kumelk etter å ha rådført deg med helsepersonell.

Noen ganger kan legen be om at det utføres en allergitest (prikktest i huden eller blodprøve).2

Prikktester innebærer å påføre kumelkproteiner på et lite område av barnets arm eller rygg, og så prikke forsiktig på huden slik at væsken trenger inn.3 Hvis barnet er allergisk, vil området bli rødt eller hovne opp i løpet av ca. 20 minutter mens du er på legekontoret eller på et sykehus. 

Det kan også tas en blodprøve av barnet som analyseres for å måle mengden antistoffer mot kumelkproteiner. Det kan ta flere dager eller lengre å få resultatet. Dessverre er verken en prikktest eller en blodprøve 100 % sikkert når det gjelder å påvise kumelkproteinallergi.2

5. Hvordan håndteres kumelkproteinallergi? 

Hvis legen eller en spesialist tror barnet har kumelkproteinallergi, vil han/hun trolig foreslå å fjerne kumelkproteiner fra barnets kosthold. 

Hvis du ammer

Fragmenter av kumelkproteiner kan overføres fra mor til barn via morsmelken, og mødre som ammer bør derfor ofte følge en kumelkfri diett frem til barnet er avvent.2 Du bør imidlertid ikke slutte å amme da morsmelk er den beste næringen for spedbarnet.

Hvis barnet ernæres med flaske

Spedbarn som får vanlig morsmelkerstatning må bytte til en hypoallergen spesialnæring,  dvs. en morsmelkerstatning som er spesialutviklet for ikke å gi allergiske reaksjoner hos barn med kumelkproteinallergi. De fleste spedbarn med kumelkproteinallergi trives med en høygradig hydrolysert og hypoallergen spesialnæring som f.eks. Nutramigen®

Kumelkproteinet i Nutramigen® er blitt brutt ned (hydrolysert) i små fragmenter, slik at det i de fleste tilfeller ikke gir allergiske reaksjoner. I noen tilfeller kan tegn på kumelkproteinallergi, f.eks. kolikk, stoppe innen 48 timer† etter at barnet har gått over til denne spesialnæringen.4 I sjeldne tilfeller reagerer et lite antall spedbarn med kumelkproteinallergi kraftig på kumelkproteiner, og det er ikke sikkert at de vil tåle en høygradig hydrolysert spesialnæring. Disse spedbarna trenger en hypoallergen spesialnæring fremstilt av aminosyrer, som er bestanddelene i proteiner.2 De fleste barn utvikler toleranse for kumelk innen de er 3–5 år. Du skal kun begynne å gi barnet mat laget med kumelk etter å ha rådført deg med helsepersonell.

6. Hva er det som forårsaker kumelkproteinallergi? 

Allergien utvikler seg ofte uten noen klar årsak i barnets første leveår. Fortell legen det hvis noen i familien er allergiske mot matvarer som kumelk, soya, egg, hvete, peanøtter, nøtter og fisk, eller har høysnue, astma eller eksem.1,2 Jo høyere forekomst det er av disse allergitypene i familien, desto større er risikoen for at barnet utvikler kumelkproteinallergi.

7. Er kumelkproteinallergi vanlig?

Omtrent 2–7,5 % av alle spedbarn er allergiske mot kumelk.5

8. Vil barnet være allergisk mot andre matvarer enn kumelkprodukter?

Det er mulig. Opptil 10–35 % av alle spedbarn med kumelkproteinallergi er også allergiske mot soya.

9. Vil barnet alltid være allergisk mot kumelkproteiner? 

De fleste barn utvikler toleranse for kumelkproteiner i 3–5-årsalderen.2,3

Det er dokumentert at Nutramigen® stimulerer immunsystemet til å utvikle toleranse for kumelk. I én studie hadde 54 % av spedbarna med kumelkproteinallergi utviklet toleranse overfor kumelkproteiner etter å ha brukt Nutramigen® i 12 måneder. Dette er betydelig flere enn med andre vanlige morsmelkerstatninger som er blitt undersøkt.3* Toleranse betyr at barnet igjen kan få kumelk i det daglige kostholdet, uten å få allergiske reaksjoner. 

*Sammenlignet med morsmelkerstatning basert på aminosyrer.

10. Hva er forskjellen på kumelkproteinallergi og laktoseintoleranse?

Kumelkproteinallergi er en reaksjon fra immunsystemet på kumelkproteiner som kasein og myse. Laktoseintoleranse innebærer at kroppen ikke klarer å bryte ned melkesukker (laktose). Barn med laktoseintoleranse mangler et enzym som er nødvendig for å bryte ned melkesukkeret.7 Enkelte av symptomene på kumelkproteinallergi og laktoseintoleranse kan være de samme, f.eks. luft i magen, magesmerter og diaré,7 men i motsetning til kumelkproteinallergi er immunsystemet ikke involvert ved laktoseintoleranse og forårsaker ikke allergiske reaksjoner som elveblest, utslett, hvesende pust eller vedvarende rennende nese og hoste. 

11. Bør jeg ta med barnet til en spesialist? 

Legen kan henvise deg til barnelege, klinisk ernæringsfysiolog eller pediatrisk gastroenterolog (en lege som er spesialist på fordøyelsesproblemer hos barn). 

Bearbeidede næringsmidler som brød, grøt og kjeks kan inneholde kumelkingredienser. Det kan det være nyttig å oppsøke helsesøster eller annet helsepersonell før du starter introduksjon av fast føde. De kan hjelpe deg med å sikre at barnet får de nødvendige næringsstoffene for å vokse og utvikle seg når det spiser kumelkfri kost. 

†Undersøkt før tilsetting av DHA og ARA.

Vanlige spørsmål og svar reference accordion

Referanser

1. Fiocchi et al. 2012 (DRACMA)

2. Koletzko et al. 2012

3. Canani 2012

4. Lothe et al. 1989

5. Vandenplas et al. 2007

6. De Greef et al. 2012

7. Du Toit et al. 2010