Helsepersonell

Fordeler ved å bruke Nutramigen®

Å begynne med fast føde er en milepæl i barnets liv, men barnet bør også fortsette med spesialnæringen. Nutramigen® skal erstatte barnets drikkekumelk og også meieriproduktene som barnet må kutte ut i sitt kumelkproteinfrie kosthold. 

Nutramigen® dekker barnets ernæringsbehov etter hvert som det vokser

Alle Nutramigen®-produktene er ernæringsmessig fullverdige produkter. Nutramigen® 1 DHA kan brukes som eneste næringskilde de første 6 levemånedene. Ved 6 måneders alder kan barnet bytte til Nutramigen® 2 DHA og fortsette med dette produktet som en del av et variert kosthold inntil barnet er 3 år.( anbefalt fra helsedirektoratet) 

Hvis barnet får Nutramigen® PURAMINO, kan barnet fortsette med denne spesialnæringen også når det blir eldre. Nutramigen® PURAMINO kan brukes som eneste næringskilde de første 6 levemånedene og deretter som en viktig næringskilde frem til 3-års alder, avhengig av hvor mye annen mat barnet spiser. 

Reintroduksjon av mat med kumelk til barnet må kun skje under medisinsk veiledning. Frem til da fortsetter du å gi barnet Nutramigen® så lenge legen anbefaler det.

Gunstige effekter på barnet ved bruk av Nutramigen®

Ingrediensene i Nutramigen-produktene kan ha flere positive effekter på barn:

Bidrar til at barna vokser av seg kumelkproteinallergien

Etter 12 måneder med Nutramigen® hadde 54 % av spedbarna med kumelkproteinallergi utviklet toleranse for kumelkprotein.2 Dette betyr at de kunne drikke kumelk uten å få noen allergiske reaksjoner. Tidligere forskning tyder på at de fleste barn ikke vokser av seg kumelkproteinallergien før de er rundt 3–5 år gamle.2,3 Med Nutramigen® kan de vokse av seg kumelkproteinallergien raskere sammenlignet med andre morsmelkerstatninger.2*

* En morsmelkerstatning basert på aminosyrer

Redusert risiko for allergier

Spedbarn som bruker Nutramigen® og som har høy risiko for å utvikle allergi, har redusert risiko for å utvikle allergier senere i livet.1

Huden

Spedbarn som bruker Nutramigen® har lavere forekomst av hudutslett i de 6 første leveårene. Risikoen for å utvikle eksem reduseres også til samme nivå som hos barn uten eksem i familien.1

Synsutvikling

Studier viser at tilsetting av den essensielle fettsyren DHA (omega-3) i Nutramigen® støtter normal synsutvikling hos barn inntil 12-månedersalder.4-6 Et daglig inntak på 100 mg DHA (omega-3) er nødvendig, noe som omtrent tilsvarer nivået i Nutramigen®

Det beste for barnet

Når barnet har en matallergi, f.eks. kumelkproteinallergi, er det naturlig at du ønsker å gjøre alt du kan for at barnet skal ha det bedre. Enkelte reaksjoner, f.eks. kolikk forårsaket av kumelkproteinallergi, kan forsvinne innen 48 timer† etter at barnet har begynt med Nutramigen®.

Nutramigen® fra Mead Johnson Nutrition ble lansert for 70 år siden som den første hypoallergene spesialnæringen til kostbehandling av kumelkproteinallergi, og er nå et verdensledende produkt for spedbarn med kumelkproteinallergi. Nutramigen® er klinisk dokumentert i fler enn 70 studier, noe som gjør produktet til den mest vitenskapelig dokumenterte, høygradig hydrolyserte spesialnæringen på markedet. Nutramigen® -produktene brukes av foreldre over hele verden som har barn med kumelkproteinallergi.

 

†Undersøkt før tilsetting av DHA og ARA.

 

Bruke Nutramigen reference accordion

Referanser
1. von Berg et al. 2010
2. Canani et al. 2012
3. Koletzko et al. 2012 
4. Birch Am J Clin Nutr 2010
5. Morale 2005
6. Kommisjonsforordning (EU) nr. 440/2011.
7. Lothe et al. 1989