Helsepersonell

Ikke i noen annen periode i livet skjer vekst og utvikling så raskt som i det første leveåret. Den raske veksten innebærer at barnet trenger nok energi og næringsstoffer. I de første månedene etter fødselen får barnet alt det trenger gjennom morsmelk eller en morsmelkerstatning og tran, men etterhvert som barnet vokser, trenger det også andre næringskilder i form av fast føde. Når barnet tilvennes fast føde, kan inntaket av morsmelk og/eller morsmelkerstatning gradvis reduseres. Siden barn med kumelkproteinallergi ikke kan spise kumelkprodukter, er det fare for at de kan få for lite av enkelte viktige næringsstoffer som karbohydrater, proteiner, kalsium og jod. Det er derfor viktig at barn med kumelkproteinallergi fortsatt får morsmelk eller Nutramigen som en del av kostholdet, slik at de er sikret å få i seg alle næringsstoffene de trenger. Å begynne med fast føde er en viktig milepæl i barnets liv. Det er en spennende og morsom tid for både foreldre og barn, men denne perioden kan også føre til bekymring, og det kan være utfordrende å ta hensyn til kumelkproteinallergien.