Vårdpersonal

Ordlista

Vanliga termer i samband med mjölkallergi 

När man diskuterar mjölkallergi är det lätt att känna sig lite avskräckt av alla de medicinska termer som används. Vi hoppas att ordlistan nedan kan vara till hjälp för att förstå några av de vanliga ord och uttryck som används i samband med mjölkallergi. 

Fråga gärna din vårdpersonal om det är något du undrar över. 

A

Allergen. Ett ämne som kroppens immunsystem ser som främmande eller skadligt. Allergener kan komma in i kroppen genom maten (t.ex. komjölksprotein), andas in i lungorna (t.ex. pollen) eller injiceras (t.ex. penicillin). Kontakt med allergener kan orsaka allergiska reaktioner.

Allergisk reaktion. Kroppens sätt att reagera när immunsystemet släpper ut olika kemikalier, t.ex. histaminer, för att bekämpa ett allergen. Barn med mjölkallergi får allergiska reaktioner på komjölksprotein, t.ex. kolik, nässelutslag, andra hudutslag samt problem med andningsvägarna och mag-tarmkanalen.

Allergolog. En läkare som specialiserat sig på att diagnosticera och behandla allergier och astma.  

Allergi. Immunsystemets svar mot ett i vanliga fall ofarligt ämne, t.ex. komjölksprotein, pollen eller kvalster.

Aminosyra. En grupp ämnen som länkas samman för att bilda olika proteinkedjor, t.ex. komjölksprotein. Aminosyror är små byggstenar som används av kroppen för att tillverka protein. Aminosyrabaserad specialnäring innehåller alltså inte komjölksprotein. Eftersom den i stället innehåller protein i dess enklaste form är den att anse som s.k. elementär kost. Nutramigen PURAMINO är en aminosyrabaserad specialnäring som rekommenderas för barn med svår mjölkallergi eller som har multipla födoämnesallergier mot t.ex. komjölk, soja, ägg, vete, nötter, jordnötter eller fisk.  

Aminosyrabaserad specialnäring. En hypoallergen specialnäring tillverkad av aminosyror, som är proteinernas byggstenar. En aminosyrabaserad specialnäring innehåller alltså inga mjölkproteinkedjor. De här specialnäringarna kan också kallas ”enkla” eller ”osammansatta” eftersom de innehåller protein i dess enklaste form. Nutramigen PURAMINO är en aminosyrabaserad specialnäring som rekommenderas för barn med svåra reaktioner på komjölksprotein eller som har multipla födoämnesallergier mot t.ex. komjölk, soja, ägg, vete, jordnötter, nötter och fisk. 

Anafylaxi (anafylaktisk chock). En livshotande allergisk reaktion som påverkar hela kroppen. Symptomen (lågt blodtryck, oregelbunden puls, andningsbesvär, kraftiga magsmärtor, kräkningar och nässelutslag) märks ofta inom bara några minuter efter kontakt med ett allergen. Kallas också för anafylaktisk chock.

ARA.  Arakidonsyra eller ARA är en typ av omega-6-fettsyra. 

B

Blodprovs test.  En medicinsk metod som ibland används för att testa för födoämnesallergier. Ett blodprov för mjölkallergi innebär att läkaren tar ett blodprov från ditt barn och skickar det till ett labb som mäter mängden antikroppar som reagerar mot komjölksprotein. Det tar flera dagar att få resultatet, ibland ännu längre tid. Blodprov är inte helt tillförlitliga när det gäller att upptäcka mjölkallergi och ska endast ske på remiss av läkare.

D

Delvis spjälkad specialnäring Specialnäringsom består av delvis nedbrutet komjölksprotein. Även om delvis  sönderspjälkad specialnäring är hypoallergen lämpar den sig inte för behandling av mjölkallergi, eftersom mjölkproteinkedjorna fortfarande är stora nog att orsaka allergiska reaktioner.

Dermatit. Se eksem.

DHA.  Dokosahexaensyra eller DHA är en typ av omega-3-fettsyra. DHA spelar en viktig roll för den normala synutvecklingen hos barn upp till tolv månaders ålder (med ett dagligt intag på 100 mg). Nutramigen var den första hypoallergena specialnäringen där DHA utgjorde 0,3 procent av fettsyrorna, den nivå som rekommenderas av experterna 

Diarré. Vattnig, lös avföring som kommer ofta. 

Dietist. Vårdpersonal med särskild utbildning inom mat och nutrition som kan hjälpa dig och ditt barn med er kost. Legitimerade dietister använder nutrition som vetenskap för att hitta praktiska lösningar för ett friskare liv. En del specialiserar sig på barn eller behandling av allergier.

DBPCFC. Dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation (Double Blind Placebo Controlled Food Challenge). Ett test som kan användas för att avgöra om ditt barn har mjölkallergi. Testet kan bara utföras av vårdpersonal och sker normalt på en mottagning.

E

Eksem.  En allergisk reaktion som orsakar röd, torr och kliande hud. Eksem är vanligt hos barn och kan visa sig som små, röda förhöjningar i ansiktet, hårbotten, på händerna eller fötterna. Förhöjningarna kan klia, vätska sig och bilda skorpor eller kännas torra och fjälliga. Kallas också för atopisk dermatit.

Elementär.  Specialnäring. Se aminosyrabaserad specialnäring. 

Eliminationskost. En kost där vissa födoämnen, t.ex. mjölk, utesluts ur maten för att avgöra om just det ämnet orsakar allergiska reaktioner. För att kunna avgöra om ett spädbarn har mjölkallergi kan mammor som ammar i samråd med läkare utesluta mjölkprodukter ur sin egen kost. Barn som får specialnäring kan i stället byta till en hypoallergen specialnäring, dvs. som är särskilt framtagen för att inte orsaka allergiska reaktioner hos barn med mjölkallergi. Bytet ska endast göras efter samråd med läkare.

Essentiella fettsyror. En typ av fett som kroppen behöver och som kroppen inte kan tillverka själva utan som bara kan fås genom maten.

Extensivt hydrolyserad specialnäring. Detta uttryck används ibland istället för “Höggradigt sönderspjälkad specialnäring”(se nedan förklaring under H). Det är samma typ av specialnäringar men med olika benämningar.

F

Födoämnesallergi. Ett svar från immunsystemet som orsakar allergiska reaktioner mot ofarliga ämnen som finns i mat eller dryck, t.ex. komjölksprotein. Ett barn med födoämnesallergi kan få kolik, eksem, nässelutslag samt problem med luftvägarna och/eller mag-tarmkanalen. 

Födoämnesprovokation. Se oral födoämnesprovokation.

Födoämnesintolerans. En överkänslighet mot något ämne i mat, dryck eller livsmedelstillsats. Symptomen kan omfatta gaser i magen, uppsvälld mage, kramper och diarré. Se laktosintolerans.

Förstoppning.Oregelbunden avföring som är fast i formen och svår för ditt barn att pressa ut.

G

Gaser i magen. Luft som bildas i tarmarna vid matsmältningen och lämnar kroppen via ändtarmen. Barn med gaser i magen kan också ha uppsvälld (hård eller spänd) mage och visa tecken på kolik. Spädbarn med gaser kan dra upp benen mot magen eller sträcka ut dem helt och knyta nävarna. 

Gastroesofageal reflux (GER).  Ett problem med den övre magmunnen (i magsäcken) som gör att den inte håller tätt och föda/maginnehåll rinner upp i matstrupen igen.  Kallas också för reflux. Barn med GER kan ofta kräkas upp stora mängder vätska, vrida kroppen bort från flaskan eller bröstet och verka retliga under eller efter matningen. Om magsäcksinnehållet åker upp som kräkningar som påverkar barnet negativt, kallas det för gastro-esofagal refluxsjukdom.

Gastroenterolog. En läkare som specialiserat sig på att diagnosticera och behandla problem i mag-tarmkanalen. 

H

Höggradigt sönderspjälkad specialnäring. En hypoallergen  specialnäring baserad på komjölksprotein som är så kraftigt sönderspjälkad att immunsystemet hos de flesta barn med mjölkallergi inte längre ser det som ett hot. En höggradigt sönderspjälkad specialnäring med bevisad effektivitet, t.ex. Nutramigen LGG®, rekommenderas för barn med mjölkallergi. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och får bara användas på ordination av läkare.

Hösnuva. En allergisk reaktion mot allergener inom- eller utomhus, t.ex. kvalster eller pollen. Olika symptom är rinnande och kliande ögon, rinnande eller täppt näsa, nysningar och hosta. Kallas också för allergisk rinit.

Hydrolys.  I mjölkallergisammanhang ibland använt istället för ordet sönderspjälka. Syftar på klyvning av en molekyl till mindre enheter.

Hypoallergen. Som sannolikt inte orsakar någon allergisk reaktion. 

Hypoallergen specialnäring. Bevisat effektiv specialnäringar som är särskilt framtagen för att inte orsaka allergiska reaktioner hos de flesta barn. Hypoallergena specialnäringar för spädbarn med mjölkallergi omfattar både höggradigt sönderspjälkade specialnäringar som Nutramigen LGG® och aminosyrabaserade specialnäringar för barn med svåra allergier som Nutramigen PURAMINO. Delvis sönderspjälkad specialnäring är hypoallergen men lämpar sig inte för kostbehandling av mjölkallergi, eftersom mjölkproteinerna fortfarande är stora nog att utlösa en allergisk reaktion.

I

Immunreaktion. När specialiserade immunceller aktiveras eller stimuleras och ämnen som histaminer släpps ut av immunsystemet för att försvara kroppen mot mjölksyrabakterie, virus och ämnen den uppfattar som främmande och skadliga. Komjölksprotein kan utlösa en immunreaktion hos barn med mjölkallergi.  

Immunsystem. Ett komplext system av organ och celler som försvarar kroppen mot mjölksyrabakterie, virus och ämnen den uppfattar som främmande och skadliga. 

Immunoglobulin E (IgE). En grupp antikroppar som produceras i lungor, hud och slemhinnor och som ligger bakom många allergiska reaktioner. En förhöjd halt av IgE i blodet är ofta ett tecken på allergi.

J

Järnbristanemi. Ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt många friska röda blodkroppar för att kunna syresätta vävnaderna i kroppen. Några tecken på anemi hos barn är håglöshet, dålig aptit och försenad utveckling.1

K

Kasein. Ett av proteinerna i komjölk som kan orsaka mjölkallergi hos barn.

Kolik. När ett i övrigt friskt barn skriker ihållande utan förklaring. Kolik följer ofta ett mönster med siffran tre: de skriker i mer än tre timmar per dag (oftast på kvällen), mer än tre dagar i veckan och i mer än tre veckor. Kolik uppträder oftast några veckor efter födseln och blir bättre när barnet är tre-fyra månader gammalt.

Komjölksprotein. Proteiner, t.ex. kasein och vassle, som finns naturligt i mjölk och andra mejeriprodukter. Barn med mjölkallergi får allergiska reaktioner på komjölksprotein.

Kräkningar. När maginnehåll tvingas upp genom matstrupen och ut ur munnen

L

Lactobacillus rhamnosus GG  (LGG®). En väl studerad probiotisk eller ”snäll” mjölksyrabakterie som visat sig vara till hjälp vid kostbehandling av barn med mjölkallergi. Nutramigen är den första hypoallergena specialnäringen som innehåller LGG. 

Laktos. En sockerart som förekommer naturligt i mjölk och mjölkprodukter. Kallas också för mjölksocker.

Laktosfri modersmjölksersättning. Modersmjölksersättning som rekommenderas till barn som inte kan smälta laktos, en sockerart som finns naturligt i mjölk. Laktosfri ersättning som innehåller komjölksprotein kan inte rekommenderas för barn med mjölkallergi eftersom de inte är hypoallergena och kan orsaka allergiska reaktioner. 

Laktosintolerans. När mag-tarmkanalen reagerar på mjölksockret laktos. Människor som är laktosintoleranta saknar enzymet laktas som behövs för att bryta ner laktos. Laktosintolerans är sällsynt hos späd- och småbarn och drabbar i stället oftast vuxna och barn i skolåldern i vissa grupper av befolkningen. Några symptom är gaser i magen, uppsvälld mage, kramper och diarré.

M

Mjölksocker. Se laktos.

Mjölkprotein. Se komjölksprotein.

Mjölkallergi. En allergisk reaktion mot de proteiner (kasein och vassle) som finns naturligt i mjölk och andra mejeriprodukter. Några milda till måttliga reaktioner mot komjölk är bl.a. kolik, reflux, diarré, förstoppning, gaser i magen, hudutslag och problem i de övre luftvägarna. Allvarliga reaktioner omfattar bl.a. andningssvårigheter, blödning från ändtarmen, nässelutslag eller andra utslag, anemi och anafylaxi.

N

Nässelutslag. Upphöjda, ofta kliande, röda utslag på hudens yta som vanligtvis orsakas av en allergisk reaktion mot ett födoämne (t.ex. komjölk) eller ett läkemedel. Nässelutslag uppträder oftast ganska snabbt efter exponering för ett allergen. Kallas också för urticaria.

O

Oral födoämnesprovokation. Ett test som används för att diagnosticera födoämnesallergier. Testet innebär att patienten ges en mycket liten mängd av ett tänkbart födoämnesallergen (t.ex. komjölk) och övervakas noga för att se om hen visar några tecken på allergiska reaktioner. En oral födoämnesprovokation får endast genomföras på inrådan av läkare.

P

Pipande andning. Ett visslande ljud som ofta indikerar att någon har svårt att andas, möjligen på grund av en allergisk reaktion.

Pricktest. En medicinsk metod som testar för allergi. Pricktest för mjölkallergi innebär att en liten yta på barnets arm eller rygg utsätts för komjölksprotein. Därefter sticker man försiktigt i huden så att vätskan absorberas. Om ditt barn är allergiskt kommer sticket att bli rött eller svullet inom ca 20 minuter. Pricktest ska alltid ordineras och utföras av läkare.

Probiotika. Levande mikroorganismer som hjälper till att bygga upp och bevara en sund bakteriekultur i mag-tarmkanalen. Kallas ibland för ”snälla” eller goda mjölksyrabakterie.

Protein. Ett av de tre näringsämnen kroppen använder som energikälla. Proteinerna är nödvändiga delar av muskler och skelett. De består av många små aminosyror som tillsammans bildar en lång kedja.

R

Reflux. Se gastroesofageal reflux (GER).

S

Sönderspjälka. Processen där ett protein bryts ner till mindre delar eller fragment. Komjölksprotein i höggradigt sönderspjälkad specialnäring som Nutramigen LGG har brutits ner till små bitar för att ge lägre risk för allergiska reaktioner hos barn med mjölkallergi.

U

Urtikaria. Se nässelutslag.

Utslag. Se eksem eller nässelutslag.

V

Vassle. Ett protein som finns i komjölk och kan orsaka mjölkallergi hos barn. Vasslen finns i den klara vätskan av mjölk som har ystat sig.

 

LGG är ett registrerat varumärke tillhörande Valio Ltd. Finland

Ordlista reference

Referenser

1. Farahmand F et al. Gut Liver 2011; 5:298–301

2. Canani 2013.