Vårdpersonal

Under de första månaderna efter födseln får det mjölkallergiska barnet allt det behöver genom bröstmjölken eller specialnäringen. Men efterhand som barnet växer behöver det ytterligare näringskällor i form av fast föda. När spädbarn introduceras för fast föda minskar intaget av bröstmjölk och/eller specialnäring. Eftersom barn med mjölkallergi inte ska äta några mjölkprodukter, riskerar de att missa en del viktiga näringsämnen som energi, protein och kalcium. Det är bra att fortsätta amma spädbarn med mjölkallergi eller tillsätta Nutramigen LGG i kosten så att de enkelt får sig de näringsämnen de behöver. Du hittar en mängd olika recept i menyn. I alla recept kan man byta ut Nutramigen mot Pregestimil eller Nutramigen PURAMINO (förutsatt att barnet inte är allergiskt mot något annat födoämne i receptet).